Lỗi truy cập wp admin


(Minh Hưng) #1

web e mới chuyển từ vps sang host. trước có đăng nhập bình thường nhưng nay vào nó lại bị lỗi như hình .ae chỉ vs :slight_smile:


(Mã: 20OFF. https://profvps.com) #2

Hình như bi lỗi chmod. kiểm tra lại nha :slight_smile: