Lỗi khi gõ www.quaviet.com


(Tan Nguyen) #1

Hi Allo,
Các bạn cho mình hỏi lỗi này là bị gì vậy.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN khi mình vào trang http://www.quaviet.com/


(duy) #2

bạn chưa trỏ www của domain về 1 IP hay tên miền nào đó cụ thể


(Công Ty TNHH Container Miền Nam) #3

Mình vào tên miền của bạn vẫn được mà,d dâu có lỗi gì?


(Thế) #4

Tiêu đề lỗi này phải ghi là click dùm nhỉ