V/v Lỗi index & robots.txt


(Jay Rich) #1

Xin chào mọi người,

Hiện tại không rõ website mình bị lỗi gì mà khi truy cập vào https://www.google.com.vn/ gõ từ khóa: site"nwrites.com nó không ra kết quả link đã index mà chỉ ra kết quả trang chủ và bị chặn index bởi robots.txt mặc dù trong tệp mình không hề chặn gì khác.

Link thì mình cũng đã submit rồi nhưng cũng không thấy kết quả…

Xin mọi người cho ý kiền và cách sữa lỗi này với ạ.(Luân Trần) #2

Mình thấy site bạn ko vào được?