HocVPS không thể dùng stmp gửi mail


(Danh Sinh) #1

Mình đang dùng script hocvps, nhưng mình không thể gửi mail bằng stmp được mong mọi người giúp đỡ, nó báo
SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: Connection timed out (110)

SMTP Error: Could not connect to SMTP host.


(duy) #2

bạn post nội dung file /etc/hosts ra xem sao


(Danh Sinh) #3

đây bạn
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6


(Luân Trần) #4

VPS của bạn có khả năng bị block sendmail. Nếu dùng Vultr thì liên hệ support để nó open cho nhé.


(Danh Sinh) #5

Không nhé, mình dùng digitalocean.com và mình cài script centminmod thì chạy dc nhưng hocvps k chạy dc


(2ndCapricorn) #6

Mình cũng đang gặp vấn đề tương tự, không rõ Danh Sinh đã khắc phục được chưa? Các bác khác có cách nào giải quyết không ạ, em cảm ơn trước


(Luân Trần) #7

Bạn dùng VPS ở đâu thế, thử lệnh test sendmail xem thế nào?
echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v admin@gmail.com


(2ndCapricorn) #8

Mình dùng VPS của Digital Ocean. Test thử thì lỗi như hình dưới


(Luân Trần) #9

Thử bằng email của bạn xem thế nào, đừng dùng admin@gmail.com.


(2ndCapricorn) #10

T thử và báo lỗi như sau


(Luân Trần) #11

Như vậy là gửi thành công rồi mà?


(Phạm Duy Nghĩa) #12

Chào thớt, ad
Mình cũng gặp lỗi như trên, mặc dù gửi được mail nhưng không thể dùng smtp của google và báo lỗi như thớt ở trên.
Còn một vấn đề cần ad giúp là mình đã cài dkim cà spf nhueng khi dùng roundcube send mail đếm pỏt25 thì đã báo pass dkim và spf nhưng mình dùng code phpmailer để send mail đến port25 thì vẫn báo neutral nên mail mặc dù gửi được nhưng bị vào SPAM.
Mong ad và mọi người giúp đỡ


(Luân Trần) #13

Bạn nên dùng service của bên thứ ba, sẽ hiệu quả hơn: http://canhme.com/kinh-nghiem/smtp-server-mien-phi/


(nambabylon79) #14

bạn tham khảo bài viết: https://webchuyennghiep247.com/loi-smtp-khong-the-ket-noi-den-smtp-host nhé. Mình cũng từng bị lỗi như bạn và khắc phục thành công