Stablehost có dùng SSH để login command Shell không?


(Phùng Ngọc Lan) #1

Các bạn vui lòng cho hỏi ngu 1 tý.

Mình thấy trong stablehost có cho phép tạo ssh để login vào giao thức SFTP. nhưng vào tới nơi bật puTTY lên thì nó đòi pass của account mình đang login và còn có cảnh báo là:

Shell access is not enabled on your account!
If you need shell access please contact support.

Vậy thì túm lại nó có hỗ trợ command không nhỉ? hay chỉ login = ssh cho nó bảo mật hơn thôi?


(duy) #2

nó hỗ trợ vài câu lệnh cơ bản thui, nói chung là ko đủ xài, còn login thằng vào putty thì nó cấm, chỉ có shell qua giao diện web nó cung cpa61 trong cpanel.
Ngoài ra muốn chạy được các câu lệnh shell nâng cao hơn thì nên dùng .cgi hoặc crontab thì shell sẽ phong phú hơn


(Luân Trần) #3

Mình thấy có hỗ trợ, nhưng bạn phải mua, hình như phí 2.5$ gì đó mới xài được.


(Phùng Ngọc Lan) #4

Cảm ơn các bạn.


(Trung Dũng) #5

Mình đang sử dụng chạy SSH ở putty. Cơ mà phải mua 2.5$