Đổi domain chính trên VPS?


(Bang Nguyen) #1

Mình đang chạy một site có đuôi .xyz, giờ mình mua thêm một domain .com. Giờ mình muốn domain .com là domain chính, còn cái .xyz trở thành parked domain.
Site mình chạy script VPSSIM và Wordpress.
Mình có đổi địa chỉ trong WordPress Address (URL) và Site Address (URL) của Wordpress. Kết quả thì cũng như ý mình. Nhưng ko biết cách đó có tương đương với việc đổi domain như trên không?


(Luân Trần) #2

Cách này cũng ok nhé bạn, đảm bảo toàn bộ link domain cũ tự redirect sang domain mới là ok