Lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN


(Nguyen Ba Truong) #1

Chào mọi người, mình đang gặp lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN sau khi có trỏ Domain từ Namesilo sang VPS khác, trước đó mình có sử dụng VPS của Digita Ocean sau đó mình tạo thêm VPS mới cũng của OCEAN luôn và trỏ domain qua VPS mới, dùng được khoảng 1 ngày thì mình lại trỏ về VPS cũ nhưng xảy ra hiện tượng là truy cập site lúc được lúc không và báo lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN . Ping Domain trên máy mình thì không được, qua hỏi bạn bè thì một số người vào đưocj, người không vào được. Xem analytics cũng thấy vậy. Ai có kinh nghiệm vụ này giúp mình với :frowning:


(Luân Trần) #2

Domain của bạn là gì nhỉ, cái này thường do vấn đề trỏ domain thôi.


(Nguyen Ba Truong) #3

Mình xử lý được rồi, trỏ sang host khác lại được. Trỏ về VPS thì gặp lỗi, Mình có tạo 2 VPS trên một tài khoản ở Digita Ocenan và cùng cho một Domain để chuyển đi chuyển lại. Có thể do Cache nên xảy ra lỗi :slight_smile: