Cách chèn iframe vào web không bị lỗi “domian.com đã từ chối kết nối”


(singhle) #1

Xin chào admin.
Xin trợ giúp việc chèn iframe. Mình có 1 site A và B chạy trên VPS Vultr. Mình cho web site B vào đoạn code iframe. Và chèn nó vào site A.
Nhưng khi xem trên site A. Web B được chèn không hiện nội dung. Chỉ hiện “domian.com đã từ chối kết nối”.

Xin admin chỉ cách. Cảm ơn lắm ạ


(Lý Thành Phúc) #2

Mặc định HocVps chặn if nhé, bạn bỏ nó bằng cách
Mở file /etc/nginx/nginx.conf
Xoá dòng này đi:
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;

restart lại nginx