Xin hướng dẫn mở port 80 443 centos 7


(nắng luv) #1

Chào mọi người, hiện tại mình có cài vmware chạy centos 7 - vestacp
mình đã mở port trên firewallD và modem nhưng vẫn không chạy được httpd tình trạng hiện tại :
httpd: running


các port, service đã mở trên firewallD
Screenshot_24
các port đã mở trên modem
Screenshot_25
Hiện nay thì port 22 và port 8083 đều chạy nhưng port 80,443 thì không.
rất mong được mọi nguoi giúp đỡ.
mình xin cảm ơn !


(duy) #2

thử tắt firewall trên centos xem, và xem coi modem có hỗ trợ mở 2 port 80 443 hay là bị trùng vào dịch vụ nào đó của modem rồi


(nắng luv) #3

mình đã thử tắt firewallD nhưng vẫn không được.
port 80 và port 443 trên modem chưa được dùng vì trước khi cài vestacp mình đã cài thử httpd apache trên centos và vẫn vào bằng port 80 bình thường. Chỉ sau khi cài xong vestacp thì bị như vậy


(duy) #4

thử tắt apache cài nginx và xem nginx có lắng nghe ở port 80 443 dc ko