Nhập domain trên trình duyệt tự chuyển hướng về IP sever


(Duy Pham) #1

Chào các bác,

Chả là em đổi code web nên đổi luôn sang dùng vps của vultr (em mới tập tành dùng sever chứ không sâu). Em có làm theo hướng dẫn trỏ domain về vps của vultr nhưng khi nhập địa chỉ website trên trình duyệt thì tự động chuyển hướng về dải IP của sv.

Các bác cho e hỏi lỗi này nguyên nhân do đâu nhỉ?


(duy) #2

bạn cho tên domain ngta mới check cho bạn được


(Duy Pham) #3

Mình đã khắc phục được lỗi đó rồi. Hiện tại, mình gặp lỗi Error Establishing a Database Connection . Không biết bạn hỗ trợ mình được không?


(duy) #4

cái này do mysql, bạn xem mysql chạy dc ko