Xin hướng dẩn trên vps google, 1, 2s/lần ghi dữ liệu vào mysql


(Quoc) #1

Chào anh em cao thủ web, vps, server

  • Mình mới sử dụng thử vps google, hệ điều hành Debian GNU/Linux 9.13 (stretch), PHP 7.4.9
  • Mình đã sử dụng cron job, thấp nhất được set là 1 phút
  • Anh em cao thủ hướng dẩn làm sao, cách nào ghi dữ liệu tự động vào mysql cứ 1s, 2s/ lần kích hoạt cron.php để nó đổ dữ liệu vào mysql
  • Cám ơn anh em trước

(duy) #2

bạn viết cron kiểu:
php /duong/dan/den/file.php


(Quoc) #3

Scrip của mình set 2s để insert db, mà nó không chạy
#!/bin/bash
while true
do
php /var/www/html/inc/insert.php
sleep 2
done


(duy) #4

bạn trực tiếp chạy lệnh nó ra cái gì:

php /var/www/html/inc/insert.php


(Tran Duc - skype : ducapps) #5

Path php sai rồi bạn.

/usr/bin/php7.4 hoặc tương tự. Bạn nên tìm trên vps rồi chỉnh lại đúng là nó chạy.