File hệ điều hành hocvps phình to ( nginx /var/spool/mail và lib )


(ruaconx22) #1

Vps đang yên ổn 3 năm nay. thì gằn đây báo hết dung lượng 90% em có vào kiểm tra thì thấy có nhiều điều lạ.

  • File nginx trong folder /var/spool/mail chứa tận 20G ( em có thể xóa file này không, sau đó tạo lại tên file và để trống ) , tại sao file này lại phình to trong khi em không có sử dụng dịch vụ mail vậy các bác.

  • File fail2ban ( fail2ban.sqlite3 ) 1.3G - em không biết file này là gì luôn nó cũng phình ra.

===> Cách bác chỉnh em cách xử lý với :frowning:


(duy) #2

chắc là mấy file log bạn liên hệ mình check kỹ cho