Cài nodejs cho vps đã cài vpssim


(arale) #1

Hi,

Mình cần cài nodejs cho 1 cái vps đã cài vpssim, như vậy có được kg? Mình kg dám đụng vào vì sợ hỏng hết cấu hình, web die.