Mở Port 26 trên CentOS


(Tạ Mạnh Tuấn) #1

Mọi người cho mình hỏi cách mở Port 26 bằng Frewall để gửi email khi port 25 bị chặn trên CentOS ạ?.
Thanks all😊


(duy) #2

bạn phải cho mail server nó lắng nghe ở port 26 sau đó mới mở firewall port 26


(Tạ Mạnh Tuấn) #3

Cảm ơn bạn nhé, để mình thử xem sao