Không thể chạy Park domain


(blackcat23) #1

Mình dùng HocVPS, lúc trước mình từng dùng Parkdomain và chạy bình thường. Lúc này mình chạy lênh Park domain cũng báo thành công, nhưng khi truy cập vào tên miền phụ thì báo lỗi 403 Forbidden

Cả 2 domain dùng cloudflare, bật biểu tượng mây vàng. Xin các bạn chỉ mình fix lỗi này.


(duy) #2

bạn liên hệ skype mình check cho