Cài SSL cho subdomain (Google Cloud)


(Hung) #1

chào mọi người, mình muốn hỏi, mình chạy wordpress trên hosting của Google Cloud, đã cài SSL free của LetEncrypt, giờ muốn cài thêm Wildcard SSL cũng của LetEncrypt cho subdomain thì thao tác thế nào ạ?


(duy) #2

dùng xác thực để xin ssl qua dns api ấy bạn