Có phải server em đang bị scan hack không?


(Tâm) #1

Mọi hôm e đều dùng phần mềm ZOC7 login vào server bằng ssh, không hiểu sao bữa nay nó có cái dòng như này “There were 537 failed login attempts since the last successful login.”. Mọi hôm cao lắm chỉ tầm vài chục nên e cũng không quan tâm lắm sao bữa nay hơn 500 nhìn giật mình luôn. VPS e dùng bên Vultr gói 6$ để chạy web


(duy) #2

Đổi port ssh là được