Proxy server có tốn ram, cpu không?


(phong) #1

Mính tính tạo vps 1 RAM, 1CPU, 100MB/s để làm proxy server. Mục đích download số lượng lớn, có khi full đường truyền 100MB/s luôn. Nhưng quan trọng hơn cả là RAM 1 GB có hoạt động tốt ko? Vì mk nghĩ proxy server là download data và upload lại cho client => các data sẽ lưu vào RAM => tốn RAM. Em nghĩ có đúng ko mn?


(duy) #2

việc gì cũng cần phải thực nghiệm trước bạn ạ, không thể suy đoán chính xác trước vấn đề