Thêm SSH Key vào Vultr


(blackcat23) #1

Mình đã thêm SSH Key vào Vultr, giờ mình muốn thêm 1 SSH Key nữa, mình làm theo hướng dẫn của Vultr https://www.vultr.com/docs/how-to-add-and-delete-ssh-keys
Đến bước chạy lệnh
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@xxx.xxx.xxx.xxx
thì báo lỗi như hình


Mình nghĩ là liên quan đến HocVPS Script chặn port 22, xin hướng dẫn mình cách khắc phục. Mình cảm ơn trước!


(duy) #2

bạn thêm biến -p 2222 cho port ssh của hocvps đã đổi

ssh-copy-id -i -p 2222 ....


(blackcat23) #4

mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều.
(Chạy lệnh như cũ và đặt -p 2222 sau cùng mới được.)