Lỗi Redirect Về Domain Chính Khi Thêm Domain Phụ


(Jimmyecom) #1

Hi all,
Mình cài đặt nhiều domain trên cùng 1 hosting dùng HOCVPS script.

Domain chính là abc.com, sau đó mình cài thêm domain phụ là xyz.com.
Lỗi => Cài xong khi truy cập vào xyz.com thì nó tự động chuyển về abc.com.

Có bạn nào biết cách khắc phục chỉ giúp mình với, cám ơn mọi người!


(duy) #2

bạn liên hệ mình kiểm tra cho


(Jimmyecom) #3

bác cho xin skype hay telegram chat cho tiện được không?