Bảo mật cho HocVPS Script


(Thanh Chính) #1

Chào mọi người. E newbie e không có kinh nghiệm nhiều về server đặc biệt là vấn đề bảo mật ạ. Mọi người cho e hỏi sau khi cài hocvps script xong thì e cần cài đặt những gì hay mod gì để server bảo mật tốt hơn ạ. Hay cài đặt xong hocvps script là đã kích hoạt hết bảo mật rồi không cần cài thêm gì nữa.
Nếu cần cài thêm gì mong mọi người hỗ trợ cho e xin keyword để e tìm hiểu ạ. E cảm ơn


(duy) #2

bạn nhớ là dùng những script như hocvps, centmin, vpssim… phân quyền tất cả web dưới user nginx thì chạy 1 site 1 vps thôi, như thế là bảo mật rồi không cần làm gì thêm.