Lỗi ssl let’s encrypt


(Trung) #1

Có ai truy cập được hocvps.com không ạ?
Web mình sử dụng ssl lets encrypt vừa mới renew nhưng lỗi ssl không vào được từ trưa. Mình vào https:hocvps.com cũng bị tương tự?


(duy) #2

https://hocvps.com/ --> vào bt nhé bạn, web bạn domain là gì