Cách kiểm tra Varnish đã hoạt động hay chưa?


(phong) #1

Em đã cài xong varnish cho website nhưng:
_ Khi sử dụng CLI: curl -I https://hostingvippro.xyz thì báo X-Cache: HIT
_ khi sử dụng chrome dev tool => network để check header thì thấy X-Cache: MISS. Refresh lại nhiều lần vẫn vậy
Cho e hỏi như vậy thì varnish đã hoạt động chưa? Cảm ơn mọi người


(duy) #2

Có rồi nhé bạn


(phong) #3

E cảm ơn. Cái này là do browser cache lại rồi nên varnish ko cần hoạt động. Xóa cache đi thì varnish mới hoạt động