Lỗi không vào được phpMyadmin sau khi update php


(Fung Van Viet) #1

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

session_start(): open(SESSION_FILE, O_RDWR) failed: Permission denied (13)

session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/session)

Sau khi cập nhật PHP thì em vào phpmyadmin bị lỗi như trên ạ. Có Bác nào biết cách fix không ạ?


(Fung Van Viet) #2

Mình follow theo post này và fix được rồi nhé. Cảm ơn các Bác
https://hocvps.com/cau-hoi/sua-loi-phpmyadmin-error-during-session-start-please-check-your-phpp/