Chuyển toàn bộ link trong một thư mục sang máy chủ khác


(Tieu Long) #1

Các sếp cho hỏi có thể chuyển toàn bộ link trong một thư mục sang một máy chủ khác không ?

Ví dụ wp-content/uploads/data/ >>sang>> maychukhac.com/wp-content/uploads/data/

Tất cả link đằng sau thư mục data đều tự động chuyển sang máy chủ khác , còn những link khác trên website vẫn giữ nguyên .
Thanks các sếp trước nhé !


(duy) #2

được nhé, miễn là khi vào web mới nó yêu cầu đến đúng vị trí có các ảnh đó là được


(Tieu Long) #3

Đương nhiên là phần hậu tố phía sau thư mục data/* sẽ giống hệt nhau rồi .
Sếp có thể hướng dẫn chi tiết được không ?


(Tieu Long) #4

Sếp có thể hướng dẫn chi tiết được không ? Thanks Sếp trước .