Lỗi khi thêm website thứ 2 vào cùng 1 vps


(Phu Nguyen) #1

Website đầu hoạt động OK. Khi mình thêm website thứ 2 vào bằng tùy chọn trên Menu Hocvps thì gặp lỗi như ảnh. Mình tạo database rồi, upload file wordpress lên rồi. Nhưng khi vào web thì lỗi: https://imgur.com/7fzauOo
Mọi người giúp với ạ.


(duy) #2

có vẻ không phải lỗi hocvps, bạn thử up 1 file phpinfo lên test xem


(Phu Nguyen) #3

tự dưng ổn rồi. ko biết sao luôn. mình thêm web 3, 4… vào chạy bình thường