Cập nhật MariaDB cho HocVPS Script bị lỗi


(Nhung) #1

Em có thực hiện cập nhật MariaDB, nhưng bị lỗi như trong ảnh. Ai giúp em khắc phục với ạ