Chains VPN - Multi Hop VPN - Double VPN


#1

Hi mọi người, hiện tại mình đang dùng cách này https://github.com/Nyr/openvpn-install để tạo OpenVPN cho 2 con VPS Singapore và Japan
Có cách nào để chain 2 con VPN này lại kiểu như PC (windows) <=> Singapore (VPS ubuntu) <=> Japan (VPS ubuntu) <=> Internet
Mong mọi người giúp đỡ.