Di chuyển subdomain sang VPS mới


(An) #1

Trên VPS mình có nhiều sub domain. Mỗi khi có việc cần chuyển VPS mình hay tạo lại sub domain (phím chọn 12). Có cách nào copy file config nào đó từ VPS cũ paste qua VPS mới mà không cần tạo thủ công không ạ?