Cách tăng dung lượng phân vùng vps hocvps như thế nào?


(ruaconx11) #1

Các anh ơi, cho em hỏi với

  • Hồi xưa vps em có 40G à, sau khi cài hocvps xong em có nâng cấp lên 60G dung lượng như ảnh

  • Làm thế nào để sử dụng 20G còn dư thừa vậy các anh ? Em tính chuyển nó vào SDA1 nơi chưa mấy code domain.