VPS vultr win 7


(hong tu) #1

mình có cài đặt win 7 pro 32 bit. sai 1 thời rất ổn định.
không hiểu sao 2 3 ngày nay lỗi vps , bị treo liên tục, mình đã khởi động lại nhưng khoản 1 2h sau là bị lại, mình đã thử tạo 10 con vps thì tình trạng vẫn vậy


(duy) #2

vultr giờ ko support win 7 nữa bạn à


(hong tu) #3

vps win7 minh làm bản sao chạy lâu rồi mà câụ. đâu phải mới tạo đau