Nhờ mọi người giúp đỡ về đường dẫn File


(huydev) #1

Chào các bác.

Em đang gặp vấn đề về lấy đường dẫn của file.

Ở trên cùng 1 server thì em có thể get file theo đường dẫn "/home/doamin.com/public_html/files/file-name.mp3 ".

Nhưng nếu muốn lấy file trên 1 server khác thì em ko biết lấy đường dẫn như thế nào cho chuẩn, em đã thử dạng “ip_server/home/doamin.com/public_html/files/file-name.mp3” nhưng không có được

Mong các bác giúp đỡ, em cảm ơn!


(Việt Phương) #2

Bạn get qua giao thức gì? Nếu là web thì domain.com/files/file-name.mp3


(duy) #3

dùng wget http://doamin.com/files/file-name.mp3