Lỗi không khởi động được mysql và Error establishing a database connection


(ruaconx11) #1

Tình Hình website em load chậm quá, nên em có vào gõ lệnh reboot .

Sau 15 phút thì vps kết nối bình thường nhưng sql thì không bật lên được

sau đó em vào phpmyadmin kiểm tra thì thấy lỗi này

phpMyAdmin - Error

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

session_write_close(): write failed: No space left on device (28)

session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session)

Sau đó em vào gõ lệnh service mysql start thì nó bị thế này

[root@vps171680 home]# netstat -lntup|grep mysql
[root@vps171680 home]# service mysql start
Starting MariaDB…200426 20:16:21 mysqld_safe Logging to ‘/home/ketoantienluong.com/logs/mysql.log’.
200426 20:16:21 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
… ERROR!

Giờ em phải làm sao ạ :frowning:


(duy) #2

ổ cứng bạn chắc hết dung lượng, bạn xem xóa bớt file nào nặng đi


(ruaconx11) #3

Dạ đúng thế rồi. bạn nào bị lỗi thì làm cách này nha

Reboot
sau đó chạy lệnh

chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session
service php-fpm restart
service nginx restart

sau đó vào xóa bớt file nặng đi hoặc mua thêm dung lượng reboot lần nữa là đc