Xóa session hết hạn tự động


(vuong manh) #1

chào anh em, mình sử dụng vpssim.
thư mục session có chứa hàng triệu file. và dùng hết số inode trên server.
mình thấy vpssim ko tự động xóa session đã hết hạn thì phải.
các bạn cho hỏi
làm sao để cấu hình cho nó xóa session đã hết hạn. 1 cách tự động vậy nhỉ :-s

mình thấy session tự gom những session hết hạn và xóa mà nhỉ.
session.gc_maxlifetime = 1440

ko hiểu sao trên sv của mình có hơn triệu session :-s. ai giải thích hộ cái đc ko :-ssss


(duy) #2

crontab cho tự động xóa file trong thư mục tạm ấy định kỳ là được bạn
ví dụ xóa những file nào trên 10 ngày tuổi trong thư mục tạm:

find /tmp -type f -atime +10 -delete


(vuong manh) #3

mình thấy session tự gom những session hết hạn và xóa mà nhỉ.
session.gc_maxlifetime = 1440

ko hiểu sao trên sv của mình có hơn triệu session :-s. ai giải thích hộ cái đc ko :-ssss