Web thi thỏang bị lag trong ngày!


(Pham Loi) #1

Chào mọi người!

Web mình dùng wordpress và server có cài học vps, Khoảng hơn tuần nay thì gặp vấn đề là vào một thời điểm ngẫu nhiên trong ngày web tự nhiên rất lag và không thể truy cập được nữa. Sau khi mình deactive toàn bộ plugin thì lại bình thường, trong lúc lag mình có dùng lệnh top -c để kiểm tra thì thấy lượng sử dụng cpu của mysql lên rất cao.

Xin mọi người chỉ cách tìm và sửa lỗi đó. Cảm ơn mọi người!


(duy) #2

bạn xem lúc ấy lượt online có cao ko, xem trong mysql nó truy vấn những gì, có thể có những cron thiết lập auto post bài hay gì đó


(Pham Loi) #3

Có những cách nào để xem query của sql vậy b?