PHPMyAdmin được cài bởi HocVPS script có kết nối đến IP khác được ko?


(Tiến) #1

Hi các bác, em muốn hỏi HocVPS script có sẵn hết tất cả như FileManager và PHPMyAdmin. Và PHPMyAdmin này chỉ chấp nhận kết nối đến IP của FileManager, v có kết nối ip khác dc ko ạ?


(duy) #2

được nhé bạn, http://www.devside.net/wamp-server/accessing-remote-databases-using-local-phpmyadmin