Link ISO ngừng cung cấp luôn rồi hả mọi người?


(ĐOÀN HỮU NGHĨA) #1

tình hình là em vào trang tải ISO nhưng link k còn nữa =((


(Việt Phương) #2

Đây bạn nhé
https://hocvps.com/windows-iso-vultr/