V/v Domain bị chuyển hướng dùng hocvps script


(Nguyễn Văn Hiếu) #1

Mình dùng hocvps script để cài wordpress trên VPS. Trên một VPS đó mình cài 2 domain cho 2 website khác nhau.
Hôm nay mở tab Guest của trình duyệt Chorm vào domain chính (domain add lần đầu tiên) thì bị chuyển hướng sang domain phụ. Điều ngược lại không xảy ra

Và vấn đề này cũng không xảy ra trên mobile hay trình duyệt Firefox? Chuyện gì đang xảy ra vậy cả nhà :o:


(duy) #2

bạn liên hệ skype mình check cho


(Nguyễn Văn Hiếu) #3

Cảm ơn bạn, mình chuyển sang dùng easyengine rồi.