Nên lưu tất hình ảnh lên 1 folder hay nên chia nhiều folder?


(Kha Pham Minh) #1

Mình có lượng hình ảnh lớn lưu trong 1 folder lên đến 100k ảnh của máy chủ khong biết việc truy xuất hình ảnh thông qua url có bị ảnh hưởng với số lượng ảnh lớn không?
VPS: ubuntu 18.04


(duy) #2

nên chia ra nhiều folder nhé


(Kha Pham Minh) #3

cám ơn bác. đã tư vấn