Tối ưu tốc độ load web truyện do quá nhiều truy vấn Queries


(vu long) #1

Hi mọi người mình đang cần tìm môt người tối ưu website: https://botruyen.com/
Do web mình hiện tại có quá nhiều truy vấn trả về. Ai tối ưu được liên hệ mình qua
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041912685962 hoặc
Skype: long.dinhvu

Cảm ơn ạ !