Không truy cập vào phpmyadmin


(Nguyễn Đức Tín) #1

em chào các anh
các anh có thể hỗ trợ cho em về vấn đề là sau khi em cài ssl Let’s Encrypt thì truy cập vào phpmyadmin bị lỗi không truy cập được