Nhờ người giúp em cài wordpress lên vps ubuntu16.04


(Con) #1

Như trên tiêu đề cho hỏi có bác nào hảo tâm giúp em cài wordpress lên vps của em với ạ. Em thử nhiều cách mà chẳng thành công được.


(duy) #2

bạn liên hệ skype mình cài cho