Nâng cấp PHP lên 7.4


(Phúc) #1

Mình vừa nâng PHP lên 7.4; post đây cho ae nào cần nha :slight_smile:

còn nginx và mariadb có phải nâng không nhỉ? :slight_smile: