Cấu hình PHP FPM như nào để không xảy ra lỗi 502


(Trung Dam Anh) #1

Chào các bác.
Em đang gặp vấn đề về lỗi 502 trên website, nhờ các bác hỗ trợ ạ.
Em có cài đặt hocvps nhưng mấy hôm nay không hiểu xuất hiện tình trạng lỗi 502 trên website, mỗi lần như vậy em restart lại PHP FPM thì website lại hoạt động bình thường. Em có kiểm tra admin tool lên xem thì thấy Ram tăng khá cao dẫn đến tình trạng lỗi 502 này các bác ạ.
Thông tin VPS của em:

  • ram 2GB.
  • CPU core 2.
  • 45 GB.

Em kính mong các bác hỗ trợ em vấn đề cầu hình PHP FPM như nào để không xảy ra tình trạng này ạ
Em có cấu hình như này trong /etc/nginx/nginx.conf

fastcgi_buffers 8 16k;
fastcgi_buffer_size 32k;
fastcgi_connect_timeout 600;
fastcgi_send_timeout 600;
fastcgi_read_timeout 600;

và trong mỗi webite :
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_connect_timeout 1000;
fastcgi_send_timeout 1000;
fastcgi_read_timeout 1000;
fastcgi_buffer_size 256k;
fastcgi_buffers 4 256k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;

Thanks các bác hỗ trợ.


(duy) #2

bạn xem số kết nối đến web là bao nhiêu, web có cache chưa sao lại tốn ram của php-fpm


(Trung Dam Anh) #3

Chào Duy,
Cám ơn đã reply, hiện tại vps mình chạy 5 cái web, 1 số web có cache và 1 số không cache. Tuy nhiên traffic của website cũng không nhiều, hiện tai mình cũng chưa biết test như nào, nhưng mỗi lần restart lại vps thì web mới hoạt động lại được. Thanks.