Cách code Spoiler như thế này?


(Anh) #1


Các bác cho e hỏi cách làm như này trên WP ý, dưới hình là demo làm cả css lẫn tính năng nha. Khi mình click 1 cái nó mở rộng thêm nội dung.
Số 1 là lúc chưa click.
Số 2 là lúc click rồi nó mở rộng ra. E cảm ơn