Lỗi không truy cập được File Manager, phpMyAdmin,


(Tuyen Tran) #1

Hi,
Các bác cho em hỏi em sử dụng hocvps bị lỗi không truy cập được các HocVPS Script Admin. Nó toàn báo “Không thể truy cập trang web này”
Mong các bác giúp đỡ ạ.
Em cảm ơn.