Lấy dữ liệu code ở vps


(Nguyen Phuc) #1

Cho mình hỏi, vps mình cài hệ điều hành unbuntu, để giao bên thiết kế web up code, mà bên đó cài xong, giờ mình muốn vào sửa 1 vài thứ, mà ko biết vào đâu để thấy code. Hỏi thì bên đó nói vào sửa nhưng ko nói cụ thể thế nào, vậy cho mình hỏi cách thức để vào xem code ạ


(dao_tran) #2

Chỉ có thể vào bằng ssh, tức là chỉ có giao diện dòng lệnh bạn phải biết về lệnh linux mới được, source code thường sẽ nằm trong /var/www/http/


(duy) #3

bạn kiểm tra trong /home hoặc /var/www , liên hệ skype mình nếu cần


(Nguyen Phuc) #4

mình vào thì không thấy có thư mục nào cả, chỉ thấy trước các tên đều có dấu .