Giúp mình sửa lỗi 404 not found nginx 1.16.1 sử dụng VPS server của Vultr với


(Thanh) #1

Mình đang bị lỗi này khi truy cập bất cứ trang hay bài viết nào khác ngoài trang chủ.
Mình đã có tham khảo google nhiều nhưng cũng chưa khắc phục được.
Do mình cũng mới sử dụng VPS gần dây nên còn lạ lẫm.
Fix giúp mình mời cà phê nhé


(duy) #2

bạn post lại cấu hình của nginx ho mọi người giúp, pm nick skype của mình nếu cần


(Thanh) #3

anh check skype giúp em nhé