Xin so sánh VestaCP và Direct Admin


(TKA Chống Thấm) #1

Như tiêu đề.
Anh em đã có ai trải nghiệm cả 2 trình điều khiển này chưa? Cho em xin ý kiến so sánh với. Đặc biệt là so sánh mức độ ngốn RAM. VestaCP em đã thử nhưng Direct Admin thì là bản trả phí nên em chưa thử.