Lỗi phpmyadmin sau khi cài hocvps


(minhvu) #1

Chào mọi người
mình cài hocvps xong vào phpmyadmin thấy cảnh báo The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).
xin hướng dẫn tìm thư mục phpmyadmin và cách sửa sửa lỗi này


(duy) #2

ko sửa cũng ko sao, muốn tìm file thì gõ:
find / -name config.inc.php

ERROR: The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret)
Sửa lại thành dạng như:

$cfg['blowfish_secret'] = 'qtd8IZr323xYcSN]0gyhsbhdgts)r$9b_JUnb{~Xz'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */